Od stycznia 2020 roku wyższa kara za brak OC

Od stycznia 2020 roku wyższa o 700 złotych kara za brak OC. Każdy właściciel auta osobowego ma obowiązek opłacać ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Jego brak obarczony jest wysoką karą finansową. Od początku stycznia podstawa tej kary rośnie o 15%, do kwoty 5,2 tys. zł.

Wysokość sankcji za brak ubezpieczenia OC pojazdu ustalana jest na każdy rok kalendarzowy. Wynika z proporcji do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Regulują to zapisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W 2020 roku właściciel samochodu osobowego bez tej polisy zapłaci maksymalnie 5200 złotych kary, a w 2019 było to 4500 złotych.

Wielkość kary jest też zależna od czasu, który upłynął od ostatniego ubezpieczenia. Jeśli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni, sankcja jest niższa: jeżeli nie przekracza 3 dni, wynosi – 20%, a do 14 dni – 50% pełnej stawki.

Dodatkowe sankcje dla nieubezpieczonych

Spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnej polisy OC pociąga za sobą dodatkowe konsekwencje finansowe dla jego właściciela. Zarówno on, jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom takiego zdarzenia. UFG prowadzi łącznie ponad 16 tys. postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań. Średnia wartość takiej szkody przekracza 16,5 tysiąca złotych. Jeden rekordzista ma do zapłacenia ponad 1,4 miliona złotych.

OC jest wymagane

Właściciele pojazdów mają obowiązek wykupić ubezpieczenie najpóźniej w dniu rejestracji auta, ciągnika, autobusu, motocykla czy motoroweru. Pojazdy bez ważnej polisy komunikacyjnej OC nie mają prawa jeździć po polskich drogach, a jeżeli tak się dzieje jest to niezgodne z prawem i karane.

Uwaga, bo nie tylko kontrola droga wykryje brak OC!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wciąż udoskonala system wykrywania nieubezpieczonych i pilnuje szczelności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Ponad 75% wykrywanych przypadków braku OC odbywa się nie poprzez kontrolę drogową policji czy innych zewnętrznych organów kontrolnych, lecz poprzez ustalenia własne UFG. Fundusz rozwija bowiem własne narzędzia do typowania nieubezpieczonych – przede wszystkim dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, jak również opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

Jak zwykle na koniec zapraszamy do kontaktu. Oferujemy używane samochody w bardzo dobrych cenach. Zajmujemy się także skupem pojazdów na terenie Bydgoszczy i okolic.