Czy samochodem można wjechać do lasu?

Robi się coraz cieplej, natura wokół się zieleni i niektórzy z nas zapragną leśnych wycieczek. A do lasu zazwyczaj trzeba dojechać. A czy można wjechać do lasu autem?
Odpowiadając krótko – nie możesz wjechać swoim samochodem do lasu. Są niewielkie odstępstwa od tej reguły, o tym przeczytasz niżej.

Za złamanie prawa straż leśna może nałożyć mandat za wjazd do lasu w wysokości do 500 zł. Jeżeli natomiast sprawa zostanie skierowana do sądu, wtedy może się zakończyć grzywną sięgającą 5000 zł.

Straż leśna wyjaśnia, że zatrzymani tłumaczą się najczęściej tym, że nie widzieli żadnych znaków zakazu wjazdu ani też szlabanu. No właśnie, to las musi być zamknięty lub specjalnie oznakowany, aby nie wjechać do niego?
Nie, jest zupełnie odwrotnie – legalnie wjechać do lasu można tylko drogami, które nadleśnictwa udostępniły dla ruchu kołowego i potwierdziły ten fakt tablicą informacyjną.
Tak więc lasy do których można wjechać muszą być specjalnie oznakowane, a cała reszta pozostaje poza zasięgiem naszych samochodów.

Czasami wydawałoby się, że można wjechać do lasu, bo widzimy utwardzony szlak, albo noszący ślady kół fragment gruntu, a bywa, że jest podniesiony szlaban lub otwarta brama.
Jak już wyjaśnialiśmy leśna droga musi być w wyraźny sposób oznakowana, że jest oddana do użytku, o czym może informować przykładowo tablica z napisem „Droga udostępniona dla ruchu kołowego” lub z podobnym komunikatem.

Warto to jeszcze raz podkreślić – Sytuacja z wjeżdżaniem do lasu wygląda diametralnie inaczej niż w przypadku dróg publicznych, z których korzystać nie wolno tylko wtedy, gdy zakazuje tego znak.

Odstępstw od zakazu wjazdu samochodami do lasu jest niewiele. Ograniczenia nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb oraz osób wykonujących czynności służbowe, gospodarcze (pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi, właściciele gruntów rolnych czy pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych etc.).

Parkowanie w lesie także wygląda zupełnie inaczej niż na drogach publicznym. W lesie można parkować tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Nie można przy drodze, ponieważ może ograniczać to drożność drogi przeciwpożarowej lub gospodarczej. Nie można też parkować poza drogą, ponieważ występuje ryzyko uszkodzenia roślinności, a w suchych okresach także zagrożeniem pożarem.
Parkować w lesie można tylko w wyznaczonych specjalnych leśnych parkingach. Za złe parkowanie w lesie można otrzymać taki sam mandat jak za nieuprawniony wjazd do lasu.

Na koniec jeszcze ważna sprawa dotycząca uprawnień straży leśnej.

1. Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze może wydawać strażnik leśny lub funkcjonariusz straży parku.
2. Jeżeli samochód przewozi drewno bądź zachodzi podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.
3. Funkcjonariusze mają prawo do legitymowania osób i nakładania mandatów za wjazd do lasu czy jego niszczenie.
4. Wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego, z użyciem broni włącznie.

Zapewne wiele osób to czytających się zdziwiło uprawnieniami.
My jak zwykle dzielimy się wiedzą, bo lepiej unikać zbędnych wydatków 🙂
Zapraszamy do nas. Prowadzimy skup używanych samochodów Bydgoszcz i okolice. Z nami się dogadasz! Dajemy dobre ceny. Prowadzimy też autoskup / autozłomowanie.